Høringssvar fra Erlend Bakke

Open for sundagen

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg er for å avkommersialisera sundagane. Det vil seia at eg i alle fall er imot å utvida handelsmarknaden på sundagar. Kan henda er det lurt å justera reglane som gjeld i dag, slik at dei som faktisk har lov til å ha sundagsopne butikkar og utsal, ikkje fær ein urimeleg vinst av det.