Høringssvar fra Partiet de kristne - Kristiansand

søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker.