Høringssvar fra kirsten Aune

Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at butikker skal bli søndagsåpne!