Høringssvar fra Heidi Kennedy Skjerve

Nei til endring av helligdagsloven.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at helligdagsloven består som den er, og at Søndag kan være en dag uten ytterligere kjøpepress.