Høringssvar fra Anne Kari Johansen Nordvang

Høring angående søndagsåpne butikker.

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener søndagsåpne butikker ikke er en god ide.  Det vil ikke skape flere arbeidsplasser,  snarere tvert imot. Det baserer jeg på  at hos mange små bedrifter som befinner seg på kjøpesentre hvor senterledelsen krever at alle skal ha åpent,  vil mange gå konkurs. Dessuten vil det ha en negativ effekt på andre områder i samfunnet.  Tenker da på kulturelle aktiviteter, som kino, teater og idrettsarrangement.  Dessuten  trenger vi en dag hvor familien kan samles. Dette er altså ikke en god ide. Dessuten vil jo ikke hverken kunder,  ansatte eller arbeidsgivere ha dette gjennomført.