Høringssvar fra Narve Hoel

Nei til Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger rett og slett ikke dette. Vi trenger en dag i uka hvor samfunnet hviler seg.