Høringssvar fra Nordmannvik Ytre

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

 Ja til søndagsstengte butikker