Høringssvar fra Arild Wabø

merknad

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

 Hvis uka hadde blitt utvida til ti dager, kunne det ha vært aktuelt med en ekstra åpningsdag (enn de seks som er idag). Det er ikke tema. Jeg kommer ikke til å forbruke mer enn jeg forbruker idag. Og om det blir helukesåpnebutikker så selger ikke butikkene mer (kanskje de "stjeler" fra bensinstasjoner), - kundene betaler for butikkenes merutgifter.

Alle trenger en "hviledag". både forbruker og ansatt. (Jmf helgevakter i helsesektoren)