Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 823677

Dato: 28.07.2020

Tragisk å øke mva på disse utøverne. Dette går utover utøvere som ikke tør å øke prisene på sine tjenester i frykt for å miste kunder. Dette er ofte selvstendig næringsdrivende som sliter nok som det er, men tilbyr seriøs hjelp som feks klassisk massasje. Økes mva for kunder, kan dette føre til at de ikke har råd til behandling og kan risikere å gå med ulike fysiske og psykiske plager der allmennmedisin har kommet til kort.