Høringssvar fra Lillian Sandbekk

Dato: 03.08.2020

JEG ER I MOT finansdepartementet sitt forslag om å innføre moms på alternativ helserettet behandling. Jeg mener dette forslaget er uklokt og lite gjennomtenkt. Det er mange mennesker i Norge som sliter med muskel- og skjelettplager som får hjelp fra alternativ helserettet behandling, hvor det offentlige av en eller annen grunn ikke kan hjelpe.

Det er flere alternative behandlingsformer, blant annet massasjetereapi, som er viktige komplementære tilbud til det som allerede finnes i det offentlige tilbudet.

Det oppleves også urettferdig at noen yrkesgrupper (f.eks. massører/ massasjeterapeuter) må betale moms når fysioterapeuter slipper.

Med et momstillegg vil behandlingene for mange bli for dyre og de vil ikke få råd til å gjennomføre en behandlingsserie som kan gi dem en bedre og fungerende hverdag med mindre sykefravær.