Høringssvar fra Let's Talk - Kjørren Psykoterapi

Dato: 27.07.2020

I gestaltteorien menes det at vi til enhver tid handler etter beste evne ut ifra de ressurser vi har tilgjengelig til gitt tid. Dette tenkes også å være tilfelle for våre klienter – og det er forkastelig å undergrave klienters evne til å handle hensiktsmessig hva angår deres helse. Per dags dato er det et godt spenn i behandlingstilbud i Norge, både skolemedisinsk, og komplementært. Avgiftsmessig ligger tilbudene på lik linje, hvilket gir kunden frihet til å velge hva som passer for seg. En frihet kunden har rett til å eie fult og helt, da det er fysisk og psykisk helse det er snakk om. Vi vet dessverre ikke når vanskelige tider og kriser inntreffer, og det kan være vanskelig nok å oppsøke hjelp – vanskeligere er det å måtte vente i lange behandlingskøer for å få den. Hvilket jeg frykter blir tilfelle om denne endringen trer i kraft.

Som gestaltterapeuter farer vi ikke med lovord om at vi kan kurere diagnoser, eller løse livskriser. Vi møter våre klienter der de er, med respekt og tilstedeværelse. Vi er til stede for å utforske utfordringene sammen med våre klienter, hvilket vi mener kan lede til endring. For mange mennesker er dette akkurat den hjelpen de trenger, da deres utfordringer ikke kvalifiserer til et tilbud i det offentlige helsevesen. Vi er et godt supplement til skolemedisinen, da terapien er nødt til å komme i ulike former for at alle skal kunne finne noe som passer for seg.

Videre er praktiserende gestaltterapeuter pålagt å gå i veiledning jevnlig for å sikre at etiske retningslinjer blir fulgt, og at vi som terapeuter handler etter beste evne i gitt behandlingsforløp. Dette er for å ivareta våre klienter, og også oss selv som praktiserende terapeuter. Det ligger derfor både en faglig og etisk tyngde i tjenestene som tilbys, samt en stor interesse og engasjement. Vi er villige til å investere vår tid og penger for å være best mulig til stede for våre klienter.

Jeg frykter at mange, inkludert meg selv, vil måtte avslutte privat praksis om MVA fritaket fjernes. Dette er selvfølgelig vondt for alle som mister sitt levebrød, men verst er det for klientene som mister hjelpen de sårt trenger.