Høringssvar fra Soleus Massasjeklinikk (Soleus AS)

Dato: 02.08.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Soleus Massasjeklinikk (Soleus AS).

Vedlegg