Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303221

Dato: 16.07.2020

Høringen er meget urettferdig og vil ramme de som allerede er svake. Smertepasienter som faller utenfor statlig helsehjelp vil stå uten behandling, fordi de ikke har råd til å fortsette hos sine behandlere. Dette kan være folk som er i full jobb. De klarer jobben sin uten sykmelding fordi de går til behandling. Blir denne dyrere vil fler arbeidere gå ut i sykmelding ig det igjen blir dyrere for samfunnet.

Ulogisk og svært lite gjennomtenkt.