Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130490

Dato: 01.08.2020

Akupunktur, massasje og homeopati er anerkjente behandlingsformer i mange andre land i verden og brukes som en del av behandlingstilbudet av helsevesenet bla i England og Tyskland og akupunktur er delvis godkjent i Norge.

Alternative behandlingsformer er en bred gruppe med behandlingstilbud som i mange tilfeller hjelper mennesker å fungere i hverdagen , øker livskvaliteten og kan holde syke mennesker i jobb der helsevesenet ikke har tilbud eller kompetanse.

personlog har jeg en kronisk sykdom og plager etter svangerskap som gjør at jeg fungerer bedre etter trening og massasje, jeg får også mye hjelp av akupunktur.

jeg ønsker momsfritak for alternative behandlingsformer.

mvh ES