Høringssvar fra Pedersens massasje og muskelterapi

Dato: 20.07.2020

Høringssvar ifm uttalelse om bortfall av MVA-fritak for alt. behandling.

Hei mitt navn er Kay Ingvald Thingstad Pedersen.

Jeg er utdannet massasjeterapeut NMF, med komplementert kompetanse innen grunnstudium medisin. Jeg driver egen massasjeklinikk med fokus på behandlende massasje. Jeg er også innleid hos andre klinikker hvor det er stort fokus på samarbeid mellom terapeutene innen osteopati, massasjeterapi og fysioterapi for å ivareta klientenes behov på best mulig måte. Jeg er også utleid på bedrifter hvor jeg er i all hovedsak for å redusere sykefravær og øke kvaliteten til de ansattes arbeidsdag (legger ved Referanse nederst i saken).

Klassisk massasje har i bunn og grunn god effekt på kroppen, selv også massasje kun for velvære (det som ofte benevnes som SPA-massasje eller aromaterapi). Den massasjen jeg utfører er i 95% behandlende for diverse plager.

Oftest migrene og andre stressrelaterte muskel og skjelettplager. Storparten av mine klienter er enten kommet i sykmelding eller på randen av å bli sykmeldt. Effekten av denne type massasje er enorm, både individuelt, men også for samfunnet fordi det letter mye på trykket ellers i helsevesenet.

Helseordningen med henvisning til fysioterapi fungerer heller ikke optimalt.

Det finnes rapporter fra 2014 som sier at 4/5 personer som er sykmeldt i Norge er sykmeldt på grunn av muskel og eller skjelettplager.

Flesteparten av disse må gå uker om ikke måneder på venteliste før de kommer inn til fysioterapi. Også av disse er det ikke alle som blir helt bra heller. (Se referanse nr. 3 i bunn av svaret). Jeg ønsker at regjeringen gjør en ny vurdering med høring at vi som er muskelterapeuter, osteopater, massasjeterapeuter som har medisinsk bakgrunn og jobber behandlende på om vi kan integreres inn helsevesenet på lik linje som blant annet fysioterapeuter. Dette fordi jeg vet at det er leger som ønsker å anbefale/henvise flere av sine pasienter til massasje, men uten mulighet til dette per dags dato. Det gir og befolkningen mulighet til å velge selv om de ønsker behandling hos en medisinsk massasjeterapeut, fysioterapeut eller kiropraktor for å nevne noen. Med en slik ordning vil dette gagne samfunnet stort og staten vil over tid se at dette sparer de for store summer.

Med dette nye forslaget om bortfall av MVA-fritak så er jeg veldig bekymret for mange massasjeklinikkers fremtid, samt samfunnet. Noe er beskrevet ovenfor.

Årsaken til bekymring for klinikkers fremtid, inkludert min egen, er at om vi må betale ut MVA til staten som lyder på 25% så må vi også øke prisene med samme valør for ikke å gå i tap. Dette vil føre til at mange flere vil måtte gå sjeldnere om ikke kutte helt ut å gå til behandlinger og da få større og mer merkbare plager som vil føre til sykmelding. Jeg vil anslå at fra informasjon jeg har om egne klienter at ca. 40% vil slutte å benytte seg av mine behandlinger fordi de ikke lenger vil ha råd til det. Det gjør at jeg vil bli nødt til å legge ned hele praksisen. Orker ikke tenke på hva som vil skje med samfunnsøkonomien, ventelister på legekontorer og fysioterapipraksiser osv. dersom MVA innføres også for sektoren alternativ behandling.

Vil også legge til at jeg på lik linje med alle andre som faller innunder den type behandling jeg har nevnt over er like pliktig som de innenfor helsevesenet til å opptre riktig ift. GPDR og er nødt til å føre journal etter hver behandling. Vi er også medlemmer av våres utøverorganisasjoner og de stiller strenge krav til kompetanse for å i det hele tatt beholde medlemskapet. Det blir feil å legge alle som bedriver med ulike alternative behandlingsformer i samme bås

Referanser:

1) Ole Magnus Østby, Driftssjef hos Vom og Hundemat

Kay har hatt oppdraget som massør hos oss fra og med 01.03 2018 og er hos oss per dags dato. Kay her godt likt både som massør og person og bidrar også til det sosiale på arbeidsplassen. Vi er en produksjonsbedrift og store deler av arbeidstokken har fysisk krevende arbeidsoppgaver.

Sykefraværet er svært lavt, noe som behandlingene hos Kay bidrar sterkt til da våre ansatte holder seg symptom og smertefri uke etter uke.

2) Elin Brobakken

Har i mange år hatt store plager med migreneanfall, spenningshodepine og smerter ut i arm, etter utallige forsøk hos fysioterapi og andre behandlingsformer prøvde jeg Kay. Har blitt en helt ny og bedre person etter dette og er totalt avhengig av ham. Han er den eneste som klarer å holde smertene borte og er alene årsak til at jeg igjen kan leve et aktivt liv

3) Kim Grana Fysioterapi

Jeg driver egen fysioterapipraksis i Mysen, her har jeg samarbeidet med Kay det siste året. Det er et godt tverrfaglig samarbeid der vi komplementerer hverandres kunnskap. Jeg har mange klienter som stagnerer sin utvikling i perioder, og da er det veldig ofte kun massasje og det å få løsnet opp i muskulatur som hjelper. Kay har gjort dette på en utmerket måte og klientene mine er strålende fornøyd. Når vi kombinerer massasje og fysioterapi ser vi at rehabiliteringsperioden reduseres. Dette er gunstig da jeg Raskere kan ta inn nye klienter.

Mvh Kay Pedersen

v/Muskelknuten Massasjeklinikk

www.muskelknuten.no

92499847