Høringssvar fra Knakende Go' v/Monica K. Valleraune

Dato: 03.08.2020

Jeg er I MOT momspåleggelse på massasjeterapi.

Jeg er for en opprydning i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Med ett godt grunnlag i kunnskap gjennom god utdanning, erfaring og samarbeid synes jeg massasjeterapi skal regnes som en del av helsenorge, og at det skal anerkjennes at vi gjør en viktig rolle i å hjelpe utrolig mange personer til et mindre eller helt smertefritt liv.