Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218353

Dato: 03.08.2020

Alt. behandling er en god helsehjelp og helsestøtte, ofte avgjørende for å komme seg igjen eller rett og slett bli bra ved sykdom. Blir det for dyrt, går det mest ut over dem som har dårligst råd. Derfor er forslaget usosialt.

Skal ikke uttale meg for sterkt om kosm. inngrep etc.

Mitt innlegg gjelder særlig div annen helsebehandling, som mange trenger og er avhengig av for best mulig funksjon.