Høringssvar fra SIAM Velvære & Terapautisk massasje Årnes

Dato: 31.07.2020

Støtter ikke forslag om å fjerne unntak for merverdiavgift på både kosmetisk og alternativ behandling

Hvordan skille seriøse aktører ut fra useriøse.

Alle steder finnes det useriøse aktører, også innen massasje.

Useriøse aktører fjernes ikke ved å fjerne unntak fra merverdiavgiften. Endringen vil ikke påvirke de useriøse.

Still krav til utdanning

Det bør heller stilles strengere krav til utdannelse for å bli godkjent som massør i Norge og kunne registrere seg i Brønnøysund for å få unntak fra merverdiavgiften.

Hva vil resultatet være ved å fjerne fritaket.

Forslaget om å fjerne unntak for merverdiavgift på bl.a. alternativ behandling vil ikke medføre at man oppnår ønsket effekt. Tvert imot så vil dette ramme både utøvere og enkeltpersoner som trenger muskel behandling.

Dette vil skade alle de som har god utdannelse (fra Norge) og som driver en seriøs og god behandling av personer som bruker av egne penger for å holde seg friske og kunne gå på jobb.

Vi behandler både helsepersonell og vanlig personer for muskelplager, og vi mottar kunder som henvises fra både leger og fysioterapeuter. Selvfølgelig en henvisning/ anbefaling som kundene selv må betale fullt ut av egne midler, og ikke noe dekket av det offentlige.

Fysioterapeuter har ofte lange ventelister og det kan da være til stor hjelp at enkelte personer kan få hjelp av massør og at fysioterapeuten kan prioritere sin tid på andre pasienter. På denne måten er alternativ behandling innen massasje også til stor samfunnshjelp.

Å legge merverdiavgift på disse tjenestene vil bare ramme både salonger og kunder. Prisen må bli 25% høyere, hvilket vil bety at antall behandlinger vil falle. Mao. Omsetningen vil falle, mange personer vil ikke ta seg råd til å ha all behandling de egentlig burde ha.

Det er også kunder som har gått mange år til behandling hos fysioterapeut, og ikke blitt bedre, men nå får behandling hver uke og kan klare å fungere i jobb. En behandling til betaler 100% av egne midler. Alternativet ville vært uføretrygdet.

Vet også at person med prolaps som var i ferd med å ikke kunne jobbe og dermed bli uføretrygdet. Nå får denne personen behandling og klarer å være i jobb. En behandling vedkommende selv sier at han ikke har fått andre steder. Og dette betales av egne beskattede midler for å klare å jobbe.

Med vennlig hilsen

Nitcharee Nordseth

Massør NMF

SIAM Velvære & Terapautisk massasje Årnes

Solberggården Jernbanegata 11, 2150 Årnes