Høringssvar fra Akupunktør Heidi Schanke reg.MNNH

Dato: 03.08.2020

Høringssvar til Forslag om mervardiavgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

INNLEDNING

Som Akupunktør reg.MNNH og selvstendig næringsdrivende siden 1996, først som Naturmedisinsk Aromaterapeut, og de siste 17 årene som Akupunktør, vil jeg protestere på forslaget om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling.

Jeg skal ikke uttale meg om kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

ALTERNATIV BEHANDLING UTFØRT AV AUTORISERT HELSEPERSONELL

I høringsnotatet er det forslag om at behandlinger ikke skal være avgiftsbelagt når det inngår i helsehjelp utført av autorisert helsepersonell og der behandlingen helt eller delvis er betalt av det offentlige, [1].

Jeg synes det er flott at sykehusene benytter seg av akupunktur ved fødsler og på smerteklinikk. Det som imidlertid er viktig å poengtere er at utøverne av disse behandlingene på sykehusene ofte har kurs i spesifikke behandlingsmetoder. De har lært en resept for å behandle ulike typer smerte. Som utdannet klassisk akupunktør ser jeg at her vil det mangle en del i behandlingen.

Min nisje er kvinnehelse og jeg har flere spesialkurs i å bruke akupunktur under svangerskap og fødsel. I den sammenheng kan jeg nevne et ekstremt tilfelle av hyperemesis gravidarum. Dette gjaldt en kvinne som skulle føde sitt andre barn. Da jeg kom til henne på sykehuset var hun gravid i uke 22+6 og hadde hun vært innlagt i 6 uker og før det, ut og inn av sykehuset siden uke 5. Da hadde jordmødrene på sykehuset prøvd akupunktur mot svangerskapskvalme flere ganger, noe som ikke hadde hjulpet. Hun fikk både intravenøs næring og medisiner. Det er viktig å understreke at jeg ikke kom dit for å behandle sykdommen hyperemesis gravidarum, men for å se på hele mennesket om hvordan jeg kunne bistå i å støtte kroppen hennes med akupunktur. Allerede etter første behandling var det en svak bedring. Etter andre behandling betydelig bedring og etter tredje behandling hadde hun vært på permisjon hjemme. Etter fjerde behandling ble hun utskrevet fra sykehuset. Dette var en behandling som jordmødrene ikke kunne utføre med det kunnskapsnivået de hadde i akupunktur.

Det har også vært andre tilfeller hvor kvinner har vært ut og inn av sykehus med tilsvarende lidelse hvor jeg har hjulpet dem til såpass bedring at de i hvert fall slapp flere sykehusinnleggelser. Ingen av disse kvinnene har fått helt lik behandling. De har hatt forskjellig utgangspunkt for sin sykdom/ubalanse og dette er justeringer som klassisk utdannede akupunktører kan gjøre i motsetning til om man har fått en resept på hvordan behandle svangerskapskvalme.

Poenget mitt er at dette måtte denne kvinnen/dette paret betale for selv, noe de gladelig gjorde. Dette ble dyrere enn vanlig behandling på grunn av kjøretillegg. Dersom behandlingene blir enda 25% dyrere er det ikke sikkert kvinner i en svært vanskelig situasjon ser seg råd til å få en slik behandling.

DISKRIMINERING

I min erfaring gjennom omtrent 25 år i bransjen så har jeg sett store endringer. Utdanningene har fått et helt annet nivå og de seriøse foreningene har solide kvalitetsikringsdokumenter som ivaretar pasientenes sikkerhet. Utøverne av alternativ medisin bruker tid og penger på lange utdanninger som de ofte tar i tillegg til annen jobb. Mange begynner å jobbe i det små for å bygge opp en kundekrets, noe som vil si at de da ofte har to jobber. Det føles skummelt å slutte i sin ansattestilling med fast inntekt og ta skrittet helt ut å satse fullt på sitt nye yrke. Man er helt overlatt til seg selv, har ingen sikkerhetsnett og ingen rettigheter fra det offentlige, om man da ikke tar seg råd til ganske dyre forsikringsordninger.

Om det legges 25% mva oppå det beløpet som man allerede tar for sine behandlinger, risikerer man at kundene/klientene uteblir. Mange kunder/klienter synes dette er dyrt nok fra før og behandlerne vil ha vanskeligheter med å kreve inn så høye beløp.

Dette vil ha negativ ringvirkning på flere grupper av brukere. Studenter, uføre og minstepensjonister, lavtlønnede, enslige og eneforsørgere. Mange av disse bruker alternativ medisin for å holde seg friske og oppegående nok til å klare hverdagen, både på det fysiske og emosjonelle plan. Mange av de som kommer til meg har ikke fått den hjelpen de har trengt i helsevesenet og det er en stor diskriminering av denne gruppen mennesker om de skal miste sine muligheter til bedring av sin helse.

Man ser også at gjennomsnittsbrukeren [2] av alternativ medisin er kvinner 40+ med god inntekt. Dette er kvinner som også har prøvd konvensjonell medisin og ikke fått den hjelpen de trenger. De velger å bruke penger på helsen sin for å kunne stå i jobb i en krevende hverdag. Kvinner kan ha mange små plager som man ikke nødvendigvis går til legen med.

Det er også diskriminering av kvinners helse at de må betale enda mer for behandlingene.

EGEN ERFARING

Jeg har selv også vært flittig bruker av alternativ medisin. Dette har vært nødvendig for min del for å unngå å bli sykemeldt på grunn av utbrenthet, men også i forhold til små og store plager som man kan ha i løpet av livet. Jeg lot også min sønn bruke alternativ medisin med sin tarmlidelse med den følge at han i dag som voksen ikke har noen følgesykdommer. Han har et sterkt og godt immunforsvar, noe som jeg tilskriver de forskjellige behandlingene han har fått som har bygd opp kroppen hans i stedet for å bryte det ned. Dette har jeg betalt av egen lomme da den konvensjonelle behandlingen bare gjorde ham sykere.

Jeg nevner dette for å få frem hvor viktig det er at alternativ medisin er tilgjengelig for de som ønsker å benytte seg av det. Det er selvfølgelig ikke for alle, men et fritt helsevalg som er mulig økonomisk for de fleste er utrolig viktig.

Kildehenvisning:

1. Høringsnotat innføring av MVA på alternative tjenester: s. 18 …’ Departementet foreslår derfor at det ikke skal oppstå avgiftsplikt når alternativ behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, og hvor helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige. ‘

2. https://nafkam.no/tallene-fra-nafkam-undersokelsen-2018-nordmenn-bruker-fortsatt-mye-alternativ-behandling