Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231251

Dato: 03.08.2020

Jeg ønsker herved å gi mitt høringssvar angående forslaget om merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling. Selv jobber jeg som massør i flere bedrifter, og min jobb er å hjelpe de ansatte til å få en bedre arbeidshverdag. Å sitte foran en datamaskin hele dagen, hver dag, kan være veldig belastende for muskulatur og skjellet. Mange av disse plagene kan bli bedre med massasje, og det er et veldig populært tilbud blandt de ansatte. Ofte har jeg fått høre at massasjen har forhindret sykemeldinger og lindret plager. Bedriftene ser på dette som en god investering i de ansattes helse, og ønsker (som jeg) at det skal være et lavterskeltilbud så flest mulig benytter seg av det. Ved innføring av merverdiavgift på denne tjenesten blir jeg nødt til å sette behandlingsprisene kraftig opp, og jeg frykter da at færre har mulighet til å benytte seg av tilbudet. Jeg er redd at konsekvensene da blir mer sykemeldinger og plager, mer belastning av helsevesenet, og dyrere for det norske samfunn på lengre sikt. Jeg er selv medlem av Norges Massasjeforbund hvor de holder en høy standard når det gjelder kriterier for innmelding. Vi har alle en solid utdannelse bak oss som etter min mening ikke hører hjemme innunder et kvakksalverbegrep. Jeg mener det må være mulig å skille seriøse og useriøse aktører fra hverandre utifra utdannelse og annerkjennelse fra annet autorisert hold. Her vet vi jo at feks. en del leger , kiropraktorer og fysioterapeuter anbefaler og benytter seg av massasje som komplementær behandling ved mange anledninger. Jeg håper at finansdepartementet og regjeringen også vil lytte til disse og ta en mer nyansert beslutning enn det forslaget som nå er til høring.