Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137486

Dato: 01.08.2020

Jeg er en privatperson - kvinne 55 år som hele mitt liv har benyttet meg av såkaldt alternativ medisin og behandling, i tillegg til skolemedisinen. Jeg er overbevist om at den behandlingen jeg har fått i den "alternative" fløy har vært et viktig bidrag til og for min helse. I et belastet helsenorge har jeg flere ganger erfart at den alternative behandlingen, som har vært tilgjengelig der og da, har hatt god effekt, hvilket har medført at jeg ikke har belastet ytterligere de køene og presset på "skole" medisinen som i utgangspunktet var der. Og jeg har også flere ganger valgt "alternativ" behandling fremfor den skolemedisinske, nettoppp fordi jeg har hatt så god erfaring.

Det at dette alternativet nå skal straffes med en mer pris på 25 % syntes jeg er fulstendig galt og faktisk også uetisk og lite demokratisk! Det MÅ - i et and som Norge, være mulig å selv søke de behandlingene man ønsker og har tro på og erfaring på at fungerer, uten at man derved ender opp med å betale en mye dyrere pris. Det føles virkelig som om myndighetene lager en slags straff og derved på den måte - kamuflert, prøver å kneble en bransje som man ikke ønsker eller har tro på at skal få lov å være der. Slik gjøres i andre land som ikke vi ønsker å samenlikne oss med - ikke i demokratiske Norge!!!! La den enkelt selv få lov til å bestemme!!!!