Høringssvar fra Sissel Marie Thoen

Dato: 11.07.2020

Svartype: Med merknad

Innføring av mvaplikt på Klassisk Massasje vil berøre mange menneskers helse her i Norge.

Jeg har undervist i Klassisk dyp massasje i 25 år og utøvd yrket like lenge. Jeg er selvstendig næringsdrivende og har aldring måttet gå til NAV for noe, da jeg har klart meg helt selv, og betalt all skatt i alle år. Nå er jeg redd for Å bli MVApliktig, da timesprisene vil måtte øke, og jeg er redd det blir mye ferre klienter som får råd til å komme på nødvendig behandling for å holde seg i jobb.

Muskel og skjelettplager er Norges største sykefraværs-årsak, og vi massører jobber tett med blandt annet kiropraktorer og fysioterapeuter. Det finnes snart ikke et kiropraktor- eller legesenter uten klassisk massør fra NMF (Norges Massasjeforbund)

Jeg har privat praksis og jeg jobber også på bedrifter, hvor man ser at sykefraværet synker drastisk, - det er enorme kostnader ved et enkelt sykefravær.

Klassisk Massasje er tuftet på kroppens funksjonelle anatomi, skade- og sykdomslære, rehabilitering og vi er ikke alternative i utdanningen vår. Vi er absolutt nødvendige i Norge, behold oss og innføring av MVA på behandlingene vil gi et negativt resultat i samfunnet.

Klassisk Massasje er ikke velvære eller luksus, det er en nødvendighet for utrolig mange mennesker. Det blir å straffe de som betaler av egen lomme for å unngå å sykemelde seg, - våre klienter kommer fra alle samfunnslag og sparer samfunnet for mye økonomisk.

Håper dere ser viktigheten av å beholde Klassiske Massører (medlemmer av NMF), som et helsefremmende tilbud i Norge, da mange dessverre vil bukke under av en slik reform.

Sissel M Thoen