Høringssvar fra Kirkerud Klinikken

Dato: 27.07.2020

Høringssvar: Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling.

Av flere grunner mener vi på Kirkerud Klinikken at merverdiavgiftsplikt på alle behandlingsformene innen alternativ behandling blir direkte feil. Vi foreslår at man vurderer hver behandlingsform individuelt, og plukker ut de man på sikt kanskje ønsker å gi offentlig autorisasjon dersom forklaringsmodellene og forskning etterhvert skulle gjøre dette mulig. Vi foreslår å gi disse unntak fra merverdiavgift og omdøpe denne gruppen til f'eks komplimentær behandling, og la disse være på sidelinjen for offentlig helsetjeneste som de er per i dag. Vi føler at mange av disse alternative behandlerene utfører en samfunnsnyttig jobb ved blant annet å redusere sykefravær i arbeidslivet og redusere køer hos offentlige helsetjenester. Dette er også noe folk betaler for selv, for egen helse, og det vil bli brukt langt flere skattepenger dersom offentlige helsetjenester skal brukes i stedet. Pris har veldig mye å si for folk flest, og kostbare løsninger vil bli valgt bort. Derfor er merverdiavgifts unntaket så viktig. I bunn og grunn mener vi at dere skal la noen av yrkesgruppene som i dag faller innenfor loven om alternativ behandling fortsatt ha unntak fra merverdiavgift, da ikke alle disse yrkene er like alternative. Håper dere beholder merverdiavgift unntaket for disse behandlerene.

Vi setter også spørsmål ved valgt tid å ha denne høringen. Da fellesferien påvirker muligheten for mange til å gi høringsvar. Januar 2021 er nok også fortidlig å endre lovgivning rundt dette. Da mange av disse utøverne allerede er i finnansiell knipe etter den pågående Covid-19 pandemien og enda mer motgang kan føre til at endel ender opp som arbeidsledige. Håper dere viser forståelse for dette.