Høringssvar fra Enhetsterapiforeningen (ETF)

Dato: 09.07.2020

Som vedlegg følger høringsuttalelse fra Enhetsterapiforeningen.

Innspillet er underskrevet av leder av foreningen, Jan Haug.

Vedlegg