Høringssvar fra Audny Sivertsen Ribe

Dato: 02.08.2020

Jeg er sterkt I MOT dette forslaget,, og det virker uklokt og lite gjennomtenkt med tanke på konsekvenser for mange menneskers helse.

Jeg er utdannet massasjeterapeut og driver egen privat virksomhet, tidligere jobbet i forsikring i 25 år, bl.a med personskade og ervervsuførhet og erfart hva helseplager/skader koster .

Medlem og forsikret gjennom NMF (Norges Massasjeforbund) hvor det stilles høye faglige krav for medlemskap.

Et mva tillegg på våre behandlingspriser vil gi våre pasienter med muskel og skjelettplager , som brukes oss som et supplement og/eller alternativ til helsevesenet med tidvis lang ventetid , en negativ utfordringer da mange ikke vil ha råd til en behandlingserie, som gir dem god helseeffekt for å beholde tilnærmet ønsket livskvalitet og/eller gode hverdager tross smerter/begrensinger pga av muskel/skjelettplager.

Erfaringsmessig er tverrfaglige samarbeid en veldig god løsning for mange , der vi terapeuter tenker helhetlig. Det vil virke urimelig om massasje terapeuter skal ta mva tillegg og ikke fysioteraput eller kiropraktor.

Vi alternative behandlere er et godt supplement til helsevesenet og våre behandlingstilbud er med på å begrense sykefravær, og kostnader rundt dette.

Hva staten vil dra inn av inntekter her vil trolig være lite med tanke på at folk ikke får råd å søke denne hjelpen, som holder de i arbeid, kan drive med mosjon/idretten som har helse effekt og livskvalitet.

Med hilsen

Massasjeterapeut/idrettsmassør

Audny Sivertsen Ribe