Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174289

Dato: 02.08.2020

Til dem det måtte gjelde.

Det er utrolig trist om det blir moms på behandlinger som vil medføre at mange som trenger behandlingene så sårt ikke har muligheten til å prioritere dette som følge av en høyere pris. Jeg tenker spesielt på de som har ledd og muskelplager, og som trenger å få jevnlige behandlinger for å lindre plager.

Det bør i det minste skilles mellom type behandlinger. Dersom noen ønsker å ta restylane i leppene for å forstørre de, så er dette langt fra den type behandlinger jeg sikter til bør fortsette å bære momsfrie.

Det er utrolig mange mennesker som har ulike former for muskel, ledd og skjelettplager.

Vi har en kropp hele livet, og den er det viktig skal fungere best mulig for å leve et liv der en er minst mulig plaget. Slik samfunnet har blitt mtp livstil, mye stillesitting, mer digital bruk av diverse som igjen gjør at mange får mindre bevegelse i hverdagen samt mye statisk overbelastning som igjen medfører ubalanser hvordan kroppen og musklene fungerer er veldig uheldig. For ikke å snakke om el sparkesykkel som tillates å ha rundt omkring selv om de både er lite miljøvennlig, trafikkfarlige både når de kjøres, men også når de parkeres/ kastes rundt omkring i Oslos gater på en skjødeløs måte som skaper mange farlige situasjoner , og både voksne og små barn bruker disse uten hjelm eller sikkerhet, samt at de blir brukt av hvem som helst med eller uten promille. Disse el sparkesyklene fratar mange en del av hverdagsmosjonen i tillegg til de nevnte negative faktorene.

Ryggproblemer er årsak nr 1 til mange sykemeldinger i Norge. Ifølge Helsedirektoratet koster muskel og skjelettlidelser det norske samfunnet 185 milliarder kroner. Å skulle momslegge behandling av ryggen Hvor sentralnervesystemet vårt utgår fra til alle musklene i kroppen vår, vil være veldig uheldig og gi en enda større utgiftspost for velferdsstaten Norge.

Behandling av muskel, ledd og skjelettplage hos en som har en godkjent seriøs utdannelse og ekspertise innenfor fagfeltet burde være på grønn resept. Det samme burde det være for trening av personer som har et helsemessig behov for å trene spesifikt med en som er utdannet innenfor trening.

I Norge er massaajeterapi den mest brukte behandlingsformen utenfor de offentlige helsetjenestene. Vi er en viktig bidragsyter til til å bedre muskel og leddplager, og massaajeterapi er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke skade - og smertetilstander.

Notatet belyser ikke hvordan massaajeterapi kan være forebyggende og helsefremmende

Det er et viktig poeng å differensiere mellom aktørene og heve yrket ved å stille seg bak et forbund som har strenge godkjenningskrav for de som skal behandle mennesker muskulært.

Jeg ville foreslått at for å få innsikt i hvordan utdannelsen til de som er godkjent av det Norske Massasjeforbundet så kan dere la noen fra høringsgruppen ta utdannelsen og gjennomføre alt slik vi må for så kunne uttale seg om hvorvidt dette er alternativt eller mer en supplerende behandling til den medisinske behandlingen.

Jeg vil hevde at vår kropp og dets funksjoner ikke er alternativt, men i høyeste grad et fantastisk maskineri hvor hver eneste lille celle har en viktig funksjon også på det muskulære planet. Å ha den kunnskapen vi får gjennom vår utdannelse, og kunne bruke den til å behandle ulike individer er ikke noe som bør sees på som alternativt.

Jeg ser på med skrekk hvordan små barn allerede i spedbarnsalder sitter med mobiltelefon eller nettbrett. Samfunnet vil står ovenfor en ekstrem utfordring med tanke på nakke og ryggproblemer i årene fremover når mobiltelefoner, nettbrett og stillesitting ikke lenger er forbeholdt kun voksne arbeidende mennesker på kontor. Nei, nå er det babyer som allerede før de kan gå, sitter og stirrer inn i en skjerm. Om voksne mennesker som begynte med bruk av og og mobiltelefoner i voksen alder allerede nå kjenner det på kroppen hvordan stive muskler og vonde ledd får store utfordringer....hvordan vil livet kunne se ut for disse babyene småbarna om noen år? Rygg og nakkeproblematikk vil være en enda større problem for samfunnet vårt enn det ee allerede nå.

Om dere har innført moms på behandlinger som muskelterspeuter og profesjonelle godkjente masserer kan gi..... hvem skal da ta regningen?

Personene som har smerter og en forringet livskvalitet som følge av deres plager? Eller skal staten da ta regningen samtidig som vi får flere mennesker som er sykemeldte og ikke i stand til å jobbe?

Dette forslaget gir større kostnader for de som allerede er syke og svake, og som betaler av egen lomme får å holde seg friske.

Vær vennlige og differensiere og redefinere behandlingsformene. Å skulle bestemme en slik endring bør også kreve at de som vedtar slike avgjørelser setter seg ordentlig inn i fakta om kunnskapen om menneskets fysiologi.

I 2018 likestilte WHO Østens medisin med Vestens. Regjeringen burde heller sette ned et utvalg som ser på hvordan " skolemedisinen " kan samhandle med den "komplementære".

Mvh,

Alexandra