Høringssvar fra Norges Fibromyalgiforbund

Dato: 03.08.2020

Høringssvar angående MVA på alternativ behandling, kosmetisk kirugi og kosmetisk behandling.

Som en pasientorganisasjon for mennesker med muskel og skjelettlidelser mener vi at denne nye avgiften vil ramme de som er avhengige av alternativ behandling, det være Osteopat, Naprapat, Akupunktør, massasje etc som det offentlige helsevesen ikke tilbyr. Denne behandlingen utgjør en vesentlig forskjell på hverdagen til kronisk syke og som for mange betyr at de klarer å komme seg ut av senga og på jobb eller klarer seg selv, uten å belaste den kommunale helsetjenesten.

Blir behandlingen dyrere for den enkelte, noe den blir når staten ønsker å ta inn 3-4 millioner i MVA, er det mange som ikke kan ta seg råd til denne forebyggende/støttende behandlingen, da mange lever på en begrenset inntekt/uføretrygd. Dette får igjen konsekvenser ut i kommunene ved at pasientene trenger andre støttetiltak i hverdagen, som hjemmetjenester etc.

Vi ønsker ikke en økning i MVA ordningen som vil gå utover våre medlemmers forebygging av egen helse.

Mvh Norges Fibromyalgiforbund