Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 245666

Dato: 03.08.2020

Høringssvar på forslag på mva på alternativ /komplementær behandling:


Jeg er sterkt imot at det legges mva på slik behandling. Det vil gjøre det dyrere for de som ønsker/søker slik behandling, og mange vil ikke ta seg råd til å få den hjelpen de opplever de trenger.

Offentlig helsevesen vil belastes ytterligere, mange terapeuter vil måtte avvikle sin virksomhet. Mange slike virksomheter er etablert i distriktene, for egne midler og er ofte en kvinne-arbeidsplass. Utdannelser oh kompetanse på mange ulike felt er opparbeidet og utviklet gjennom årene.

Utøverne er ofte kvinner som jobber deltid med sin virksomhet, følger regler, betaler skatt og er brennende engasjert innen sitt felt. Disse står så uten arbeid og vil belaste et allerede belastet NAV-system.

1 million nordmenn oppsøker alternativ/komplementær behandling årlig. Ville de gjort det om de ikke syntes det hjalp? Og hvor skal disse henvende seg om tilbudene forsvinner?

Dette er et dårlig og lite gjennomtenkt forslag som skaper mange problemer, bare tapere og minus i statskassa. Det bør ikke vedtaes!
Mvh Liv Moger