Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 451012

Dato: 24.07.2020

I regjeringens eget høringsnotat er gevinsten for staten ved innføring av moms for alternative behandlere om lag 400 millioner kroner i året. Ifølge Helsedirektoratet koster muskel- og skjelettlidelser det norske samfunn 185 milliarder i året!

I Norge er massasjeterapi den mest brukte behandlingsformen utenfor de offentlige helsetjenestene. Massører er en viktig bidragsyter til å bedre muskel- og leddplager, og massasjeterapi er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke skade og smertetilstander.

Notatet belyser ikke hvordan alternativ behandling kan være forebyggende og helsefremmende. Dette forslaget gir større kostnader for de som allerede er syke og svake, og som betaler ut av egen lomme for å holde seg friske.

Jeg er selv deltids sykmeldt på AAP og avhengig av massasje for å kunne jobbe noe og for å få bedring. Dette forslaget tar med altfor mange grupper. Man bør differensiere hva som kalles "alternativ behandling" før dette blir vedtatt!