Høringssvar fra AB Muskelterapi 915630243

Dato: 03.08.2020

Eg er I MOT forslaget om mva-plikt på alternativ behandling.

Eg er massasjeterapeut og medlem av Norges Massasjeforbund. - Eit seriøst forbund som setter krav til godkjent utdanning for å vere medlem og ivaretar sine medlemmer GODT.

Eg har tatt utdanning på Instititutt for helhetsmedisin og hatt grundig læring imellom anna muskelanatomi, osteologi, medisinsk grunnfag, VEKS- fag og eit minimum tal praksistimer (100) innan uteksaminering.

Eg arbeider ved ein tverrfaglig klinikk med fysioterapeuter, kiropraktorer, homeopat m.fl. Og opplever at mitt arbeid som massasjeterapeut kompletterer tilbodet om helsefarlige tenester. - OG at massasjeterapi er til hjelp både for dei pasientane som får annan behandling/hjelp ved klinikken og dei som kjem direkte til meg for behandling/hjelp. Fleire av mine klienter ønsker behandling med massasjeterapi i kombinasjon med fysioterapi. Vi utøver ulike behandlinger som begge gir lindring og hjelp. Eg er helsearbeider!

Det vil vere uforståelig både for mine og klinikkens klienter/pasienter at det skal vere mva-plikt på mine tenester, medan behandling hos fysioterapeuten vegg i vegg ikkje er mva-pliktig.

Eg meiner det er stor skilnad på mitt utøvende arbeid som massasjeterapeut i samanlikning med t.d. dei som utøve håndspåleggelse, fjernhealing, sjamaner, mm - og som ikkje har ei faglig godkjent utdanning. OG eg oppleve det som feil og uriktig å bli samanlikna og vurdert på lik line med dei som det er i dette forslaget om mva-plikt på alternativ behandling.

Ja, eg står i registeret for utøveren av alternativ behandling, OG eg har ei utdanning å vise til!

Eg har eit ENK og skal mine klienter/pasienter betale 25% meir for massasjeterapi, trur eg et er mange som ikkje vil ha råd til å få naudsynt behandling. Mange vil synest det blir for dyrt. Det gjeld også mange av dei klientene eg har som kjem til behandling meir sporadisk. Dette vil igjen føre til at eg trulig ikkje vil ha ei inntekt det går an å leve av. Utgiftene blir større enn inntekta.

Eg er STERKT I MOT regjeringens forslag om mva-plikt på alternativ behandling.

Anita Bergom,

Massasjetrapeut MNMF