Høringssvar fra Karina Lund

Dato: 03.08.2020

Jeg er bekymret for min jobb og normenns helse og muligheten for mange til å jobbe, hvis det blir et vedtak om moms på Alternativ behandling.

Muskel og skjelettplager er Norges største sykefraværs-årsak. Som klassisk massør/massasje terapeut fra NMF (Norges Massasjeforbund) har jeg alltid jobbet på kllinikk sammen med kiropraktorer, fysioterapeuter og akupunktører. Jeg har jobbet tett sammen med mine kollegaer vi har vært et team som utfyller hverandre. Mange av våre kunder har brukt flere behandlingsformer, mens noen foretrekker enkelte behandlingstyper. I min praksis på nesten 20 år har jeg hatt mange kunder som har prøvd de typiske behandlingsformene som gis av helsepersonell(kiropraktikk og fysioterapi) men det har ikke funket for dem, men av meg har de fått det de trenger for å holde seg friske, og stå i jobb. Vi som er massører, komplimenterer annen behandling utført av helsepersonell, massasjen kan også stå alene.

Det er vi som er spesialister på massasje ikke autorisert helsepersonell, og normenn trenger oss. Blir det moms på massasje vil ferre ta seg råd til å få massasje og vil dermed bli sykemeldt eller i verste tilfelller ufør. Vi hjelper folk til å kunne yte mer i sin hverdag og på jobb.

Klassisk Massasje er tuftet på kroppens funksjonelle anatomi, skade- og sykdomslære, rehabilitering og vi er ikke alternative i utdanningen vår. Vi er absolutt nødvendige i Norge, Innføring av MVA på behandlingene vil gi et negativt resultat i samfunnet.

Klassisk Massasje er ikke velvære eller luksus, det er en nødvendighet for utrolig mange mennesker. Det blir å straffe de som betaler av egen lomme for å unngå å sykemelde seg, - våre klienter kommer fra alle samfunnslag og sparer samfunnet for økonomiske utgifter.

Håper dere ser viktigheten av å beholde Klassiske Massører (medlemmer av NMF), som et helsefremmende tilbud i Norge, da mange dessverre vil bukke under av en slik reform.

Det er helt greit at det ryddes opp i registerordningen for Alternativ behandling, etter min mening er ordningen for utflytende og lite basert på behandlerenes kunnskap. Å basere registeret på kunnskap vil skjerpe pasientsikkerheten. Vi som komplimenterer skolemedisin med en trygg behandling bør ikke måtte betale moms på noe helsepersonell også utfører. Hvis staten lar helsepersonell utføre massasje å slippe moms, for så å be massøren om å være MVA registret på samme behandling må vel kunne likestilles med brudd på likestilling.