Høringssvar fra Lone Haugland

Dato: 03.08.2020

Jeg sender inn høringsuttalelse på vegne av meg selv som bruker av alternative helsetjenester og som godkjent healer (MDNH) i Det Norske Healerforbundet.

Jeg er i mot høringsforslaget. Alle mennesker har fri vilje og rett til å bestemme over sin egen kropp, og herunder kommer retten til å velge selv hva slags type behandling man ønsker.

Et mva-påslag på healing og holistisk helse vil berøre en sårbar brukergruppe som ofte har dårlig råd, er oppgitt av helsevesenet eller som av forskjellige årsaker ikke får den hjelpen de behøver innenfor legemedisinen.

De alternative helseutøverne som tilbyr komplementær behandling gir derfor et pusterom til et overbelastet helsevesen. Alternative helsearbeidere opplever krevende tider ved å ha eget firma, med tilhørende usikkerhet i økonomiske svinginger nå under Covid-19.

Ingen healere blir rike av det de holder på med, men vi har et ønske om å hjelpe fellesskapet og forebygge. Vi strekker oss langt for å oppfylle kravene omkring markedsføring og smittevern.

Holistiske helsearbeidere bekoster stort sett sin egen utdannelse, uten å få mulighet til å få dette finansiert gjennom Lånekassen.

Det er ikke grunnlag for å si at alternativ behandling ikke er dokumentert, da det finnes mye forskning på dette.

Kvakksalvere er ikke et ord jeg benytter, enig i at useriøse aktører bør tas, men ikke dra alle holistiske terapeuter over en kam! Her bør medlemsorganisasjonene og NAFKAM involveres mer for å finne felles ståsted fremfor å innføre urimelige økonomiske belastninger.

Utøvere av alternativ behandling som allerede står i alternativregisteret har gjennomgått en godkjenning i sine medlemsorganisasjoner og denne ordninger bør beholdes slik den er i dag.

Jeg påpeker også at det er meget udemokratisk å legge høring med så kort frist til fellesferien.