Høringssvar fra Ragnhild Sæter

Dato: 31.07.2020

Behold regelverket slik det er uten MVA.