Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 825361

Dato: 03.07.2020

Nei til moms på alternativ behandling. Skolemedisin kan ikke ha monopol på helse. Det er ikke alle som får nok hjelp fra helsevesenet og skolemedisin, mange får hjelp til å lindre plagene sine med alternativ behandling. Vi lever i et fritt land og må få velge fritt hva slags type behandling vi vil ha!

Når noen benytter seg av alternativ behandling blir det også mindre belastning på det offentlige helsevesenet, som igjen vil føre til at ikke like mange benytter seg av egenandel og frikort. Staten kan da spare penger ved at folk har råd til å gå til annen behandling.