Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 204097

Dato: 14.07.2020

Jobber som muskelterapeut innen en større kjede av klinikker hvor et tett samarbeid med kiropraktor og fysioterapeut gir gode resultater mtp. muskel/skjelettlidelser. Min utdannelse innbefatter bla. grunnmedisin, sykdomsløre og VEKS fag i tillegg til anatomi, massasjeteori, muskelbehandling og praksis. Jeg har også tatt kurs som spedbarnsmassasje-instruktør og utvidet kursing i IMS (nålebehandling), idrettsskader og smertebehandling.
Jeg behandler mange forskjellige tilstander og er "likestilt" som de andre terapeutene på klinikken når det kommer til "status" blant pasientene.

Likevel er det en forskjell mellom behandlingsformene. Som muskelterapeut omfattes jeg ikke av eventuelle forsikringsordninger, selv om min type behandling ofte gir meget gode resultater i kombinasjon med kiropraktikk og opptrening.

Ved et vedtak om bortfall av mva fritak vil pasientene få en prisøkning som vil føre til at mange vil prioritere bort min type behandling grunnet pris, og med høy sannsynlighet ha lengre restitusjonstid. Dette vil igjen kunne føre til lengre sykemeldingsperioder og en samfunnsøkonomisk konsekvens.

Ved et bortfall av mva fritak vil jeg med høy sannsynlighet se meg nødt til å endre eller legge ned min virksomhet, da jeg mener den økonomiske belastningen for enkelte pasienter vil kunne bli for stor.