Høringssvar fra Astrid Lillian Steinmoen

Dato: 27.07.2020

Ønsker ikke moms for alternativ behandling. Det fører til økte kostnader.

Astrid Lillian Steinmoen

Spesialhjelpepleier

Aromaterapeut