Høringssvar fra Norsk Forbund for Klinisk Hypnose

Dato: 03.08.2020

Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) mener at ordningen med medverdigavgiftplikt for alternativ behandlere bør opprettholdes slik som den er i dag. Utøvere av alternativ behandling får fritak fra merverdiavgiftsplikt ved å registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling i Brreg.

Titler innen alternativ behandling er ubeskyttet i Norge. Hvem som helst kan starte opp sin egen praksis og benytte seg av hvilken som helst tittel innen alternativ behandling. Det føres ikke noen form for fagkrav eller kontroll fra myndighetene for alternativ behandlere. Det er først når en alternativ behandler søker medlemskap i en utøverorganisasjon at det stilles det krav til fag og etikk. Medlemskap i en godkjent utøverorganisasjonen kvalifiserer til registrering i alternativreg. i Brreg. og gir fritak av medverdiavgiftplikt. NFKH håper at myndighetene kan styrke denne ordningen, som er kommet godt i gang og som også styrker krav til utøvere av alternativ behandling. For at registrering i alternativregisteret skal være attraktiv for flest mulig alternativ behandlere, så bør denne ordningen ha noe ekstra å tilby utøverne. Derfor mener NFKH at fritak av merverdigavgiften bør fortsette kun og gjelde for de alternative behandlere som innfrir krav for registrering i alternativreg. i Brreg.