Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131348

Dato: 01.08.2020

Jeg er imot å legge moms på alternativ behandling da jeg tror det vil få mange negative konsekvenser for samfunnet og privatpersoner. Bl.a. økt press på offentlig helsetilbud, økt antall sykemeldinger og økt arbeidsledighet.

Jeg vil tro at mange som i dag bruker alternativ behandling mot helseplager og som holder de i gang, ikke vil ha råd til dette hvis prisen stiger med 25%. De vil nok da oppsøke offentlig helsetilbud og øke presset og køer der. Det er lang ventetid på å få behandling i det offentlige i dag og den blir nok ganske mye lenger hvis alle som bruker alternativ behandling også skal stå i den køen. Mange vil nok også bli sykemeldte.

Jeg tror også at de som jobber med alternativ behandling vil måtte legg ned da kundene forsvinner og de vil da måtte søke jobber og arbeidsledigheten vil øke.

Massasjeterapeut NMF