Høringssvar fra Anja Kværnmo / Duvil.no

Dato: 03.08.2020

Hei

Jeg er i mot forslaget om mva på komplementære og integrative (alternative) behandlinger.

Disse behandlingene er ikke et alternativ til legemedisinen, men et supplement.

Når man er medlem i en organisasjon, registrerer seg i "alternativ" - registeret i Brønnøysund, så bør man også få være momsfri.

De som ikke er medlem noe sted / har registrert seg, betaler jo pr. nå moms.

Har selv fått hjelp fra disse behandlingsmetodene, da legemedisinen ikke kunne hjelpe med annet enn smertelindring, og er pr. i dag fremdeles frisk.

Bransjen preges av mange selvstendig næringsdrivende som forsøker å skape sin egne arbeidsplass. Moms ut til kunde vil føles som en belastning for kunde og dermed utøver.

Jeg mener derfor det er viktig at alternativ og komplementær behandling fortsatt er momsfri.