Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 422933

Dato: 22.07.2020

Jeg er imot moms på alternativ behandling.

Det er en personrett å bestemme over egen kropp hva behandling en velger, uten at det skal måtte bli så mye dyrere , fordi dere skal favorisere og mene hva som er rett behandlingsmetode.