Høringssvar fra Vikan massasje

Dato: 03.08.2020

Jeg jobber som muskelterapeut på en tverrfaglig klinikk i tillegg til bedriftsmassør. Innføring av mva vil føre til at samme behandling blir 25 % dyrere hos meg enn hos mine kollegaer som er fysioterapeut og kiropraktor. Det ironiske er at jeg har bedre utdannelse innen massasje enn mine kollegaer, hittil ca 800 timer anatomi, fysiologi og nevrologi, i tillegg til VEKS-fag. Jeg har en mer spesialisert kompetanse på muskler og muskelanatomi som pasienter sannsynligvis vil velge bort grunnet pris. Hodepineforbundet har f.eks. fremforhandlet rabatt for sine medlemmmer på massasje hos vår kjede da de har tillit til at deres medlemmer nyter godt av slik behandling. Jeg har også fått tilbakemelding fra en klient på bedriftsmassasje som ble kvitt sine smerter etter en massasjebehandling mens klienten hadde fått fysioterapibehandling i tre år for samme plage uten at smerten ble borte.