Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293187

Dato: 04.08.2020

Jeg er i mot forslaget da jeg mener vi må se på helse på en mer helhetlig måte. Kropp, sinn og sjel henger sammen og for å bidra til best mulig behandling/helbredelse av forskjellige lidelser og sykdom, viser det seg at komplimentær behandling gir gode resultater. Som samfunn er vi tjent med
å bidra til å se verdien av et mangforld av komplimentære behandlingsformer. Det gir også økt kompetanse om man kan se forskjellige behandlingsformer i sammenheng. I helse finnes det ingen "one size fits all". Jeg har selv hatt stor glede og fremgang med kompli,entære behandlingsformer når jeg har hatt behov for det.

Vennlig hilsen
Britt Bjørgård