Høringssvar fra Untiedt, Hamnvik og 64 medunderskrivere