Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 631784

Dato: 26.07.2020

Norge er etter Europeiske standarder et meget konservativt land når det kommer til behandling av fysisk og psykisk helse. Vi har få valgmuligheter gjennom det offentlige apparatetet. Forslaget om å gjøre det som i Norge kalles "alternativ" behandling enda dyrere for de som ønsker å benytte seg av disse vitner om antidemokratisk overformynderi. Fokuset burde heller rettes mot kvalitetssikring, ikke begrensning av behandlingsalternativer. Se til Storbritannia, der det prestisjetunge og anerkjente UK Council for Psychotherapy (UKCP) akkreditererer psykoterapeuter for å sikre høy kvalitet på terapeuter. Psykoterapeuter og counsellors (rådgivere) er et viktig behandlingsupplement der det ikke er nok psykologer, og ikke minst lange ventetider. Skal folkehelsen ofres for å sikre monopolet til visse profesjoner? Vi kan trekke mye god lærdom fra andre land når det gjelder "alternativ" behandling.