Høringssvar fra Ryggforeningen i Norge

Dato: 03.08.2020

Høringssvar fra Ryggforeningen i Norge

Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Ryggforeningen i Norge er Norges største interesseorganisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Ryggforeningen ser hvor viktig helsepersonell med god utdannelse og kompetanse innen behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager er for denne pasientgruppen. Disse opplever en stadig økende pågang fra pasienter, da muskel- og skjelettplager som vi vet er de plager som rammer flest - og koster samfunnet mest.

Ryggforeningen synes det er uforståelig at osteopater og naprapater fortsatt ikke har fått autorisasjon i Norge. Etter det vi forstår så er det i Norge ikke autorisert noen nye grupper av helsepersonell siden 1989. Vi mener det er på tide at nye grupper av helsepersonell som naprapater og osteopater godkjennes i norsk helsevesen og nå får autorisasjon. Disse behandlerne er viktig helsepersonell for mennesker med muskel- og skjelettplager.

Norske osteopater har fire års NOKUT-akkreditert fulltidsutdanning, eller tilsvarende, og høy faglig spesialisering innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskei- og skjelettplager. Osteopater følger kunnskapsbasert praksis i sin håndtering av pasienter. Osteopatene er autorisert som helsepersonell i en rekke land i Europa, blant annet i våre naboland Danmark, Finland og lsland. Et enstemmig Nordisk Råd oppfordret for kort tid siden Norge til å gi osteopatene autorisasjon.

Når det gjelder naprapater så har de også en 4-årig høyskoleutdanning. Naprapater er autoriserte både i Sverige og Finland. Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det rundt 500 naprapater i Norge, De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser at naprapatbehandling har svært god effekt. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved lnstitutet fdr Miljømedicin på Karolinska lnstitutet i Sverige.

Mange oppsøker en osteopat eller naprapat direkte med sine plager uten å først å konsultere lege eller annet helsepersonell. Slik at disse er førstelinjebehandler på lik linje med f.eks. fysioterapeut og kiropraktor. De er et viktig tilbud til store pasientgrupper med muskel og skjelettplager, noe som gjør al mange pasienter unngår sykemeldinger og lengre fravær fra jobb. Autorisasjon vil gi nødvendig kvalitetssikring og trygghet for pasientene.

Dersom osteopater og naprapater ikke blir autorisert nå, og i tillegg blir tvunget til å legge mva på sine tjenester, vil dette i første hånd ramme pasientene. Dette kan ikke Ryggforeningen akseptere da dette spesielt vil ramme de med muskel og skjelettlidelser, og de med lavest inntekter hardest.

Ryggforeningen erfarer også at massasjeterapeuter som er tilknyttet Norges Massasjeforbund er et viktig bidrag for mennesker med muskel/skjelett plager. Med forebyggende behandlinger får mange bedret sin helsetilstand og kan fungere bra i det daglige uten fravær på jobb. Disse jobber ofte på tverrfaglige klinikker sammen med andre autoriserte behandlere som fysioterapeuter og kiropraktorer.

Ryggforeningen mener at det fortsatt bør være fritak for mva for fagutdannede behandlere som utfører helsefremmende og forebyggende behandlinger med det formål å forebygge eller behandle «sykdom, skade eller lyte». Det bør skilles mellom disse og behandling som kun går på skjønnhetsfremmende tiltak og lignende som ikke er medisinsk begrunnet.

Ryggforeningen mener at Registeret for utøvere av alternativ behandling bør evalueres og gjennomgås grundig Det vil bidra til å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerhensyn.

Med vennlig hilsen Ryggforeningen i Norge ved Olaug Jørgensen, konst. styreleder

Vedlegg