Høringssvar fra Norsk forening for estetisk plastikkirurgi

Dato: 31.07.2020

Hei

På vegne av Norsk forening for estetisk plastikkirurgi avgis følgende uttalelse (vedlegg Høringsvar) med 3 vedlegg. total 4 vedlegg.

Med vennlig hilsen

Amin Kalaaji, overlege dr.med. Leder Norsk forening for estetisk plastikkirurgi. Email: ami.kal@online.no

Vedlegg