Høringssvar fra Isabel Gylling

Dato: 02.08.2020

Vi står midt i en global pandemi. Tusenvis av mennesker sliter mentalt, fysisk og økonomisk. Menneskers livssituasjon forandres; permitteringer, hjemmekontor, relasjoner som settes under press - fremtiden føles usikker for mange som uten tvil påvirker helsen. Midt opp i dette vil Finansdepartementet haste-innføre moms på alternativ behandling?? Behandling som mange mennesker behøver for å overhode kunne fungere, og som for mange andre virker forebyggende/helsefremmende.

Å sette en kort høringsfrist midt i fellesferien er minst sagt urettferdig. I tillegg uten en grundig utredning av det vi kaller for ”alternativ behandling”. Massasje, akupunktur, osteopati, naprapati, soneterapi, healing, kosmetisk kirurgi… en sprikende miks, og flere andre behandlingsformer i tillegg. Hvordan kunne ta en så viktig beslutning om å innføre moms, helt uten en grundig vurdering av de forskjellige behandlingsformene og hva som finnes av forskning? Av hva det finnes av fagkrav/burde finnes av fagkrav for å være registrert? Hva med å beregne hva samfunnet sparer ved at folk tar ansvar for egen helse? Hvilke konsekvenser kan innføring av moms på alternativ behandling ha på enkeltindivider og samfunnet i stort?

Begreper som ”kvakksalveri” brukes av stortingsrepresentanter i forbindelse med forslag på moms på alternativ behandling. Det viser til manglende innsikt og respekt ovenfor en stor og bred yrkesgruppe/bransje. Jeg ser dette i så fall mer som en form for moderne ”heksejakt”.

Noen få aktører er useriøse. Disse jobber sannsynligvis svart uansett, og vil trolig tjene på at seriøse må legge på moms. Useriøse aktører finnes i alle bransjer. Det argumentet holder ikke. Innføring av moms på s.k. alternativ behandling rammer både klienter/pasienter og utøvere, og ikke minst, samfunnet som helhet. Hvis man velger å se på hvor mye penger staten tjener på innføring av moms, må man samtidig gjøre en vurdering på hvor mye samfunnet sparer i forhold til mindre sykefravær og trygd! Uten å sette disse tallene mot hverandre er det umulig å få en helhetlig oppfattelse, og i lengden kunne ta riktig beslutning.

Alternativ behandling står ikke i motsetning til skolemedisinen. Mange bruker skolemedisin og alternativ behandling som komplement. Att det finnes forskjellige veier/muligheter til helse i et samfunn er en menneskerett.

Ja til en grundig og rettferdig utredning av ”alternativ behandling”.

Ja til en prosess som ikke hastes frem.

Ja til dialog mellom politikere - utøverorganisasjoner - utøvere - pasienter/klienter.

Ja til å finne nye løsninger på registerordning og integrering av alternativ behandling i offentlig helsetjeneste.

NEI til innføring av moms på alternativ behandling, så som forslaget er per idag.