Høringssvar fra Trude Folstad

Dato: 30.07.2020

Brukere av alternative helsetjenester tar ansvar for egen helse ved hjelp av naturlige metoder, og uten bivirkninger. De sparer samfunnet for millioner ved å forebygge egen sykdom. En stor andel opplever også å få økt livskvalitet og å bli friskere ved allerede etablert kronisk sykdom. De betaler behandlingen selv uten noen som helst form for subsidier fra det offentlige. Faller alternative tjenester bort sluses enda flere mennesker inn i et allerede overfylt og sprengt helsevesen.
Selv har jeg opplevd å få bedre hjelp både for meg selv og mine barn hos alternative behandlere enn det offentlige helsevesenet har greid å gi. Det oppleves urettferdig at jeg skal måtte betale staten for å få lov til å bruke disse tjenestene. I realiteten vil det bli for dyrt, og det offentlige får enda større belastning og vi som brukere får enda dårligere tilbud.
Hvorfor skal mennesker som er villige til å betale selv for å bedre egen helse betale ytterligere 25% MVA til staten? De sparer jo allerede samfunnet for enorme summer.
Ville 1 million nordmenn gått jevnlig til alternative behandlere om de ikke erfarte bedring?
Jeg mener at alle helsetjenester skal være mva-fri!