Høringssvar fra Alternativ ki medisin AS

Dato: 03.08.2020

Jeg er imot forslaget om å påføre "alternativ "behandling mva.

Når alternativ behandling er både helseforebyggende og god hjelp som komplementær medisin så kan jeg ikke forstå at det må ilegges mva.

Har drevet med "alternativ behandling " siden 2003 og har mange klienter som velger "alternativ " behandling pga at det offentlige ikke kan hjelpe og har heller ikke kapasitet nok.

Folk må få fritt valg til å velge sin egen behandlingsform og slippe enda en ekstra utgift med mva. Dette går spesielt ut over de svakeste.

Det finnes så mange gode behandlingsformer som ikke er under det offentlige som burde ha vært godkjent.

Mvh

Ann Elisabeth