Høringssvar fra L. Nielsen

Dato: 31.07.2020

Alternativ behandling er for svært mange en siste utvei som prøves dersom helesevesentet ikke har kunnet finne en løsning på ens helseproblemer. At dette i det hele tatt ikke kommer inn under definisjonen "helsetjenester" er feil. Alternative behandlere bidrar til folks helse, og er en viktig del av helsetilbudet til nordmenn.

I Norge er det allerede alt for stor forskjell mellom fattig og rik, og ved innføring av moms på helsetjenester av alternativ karakter vil disse forskjellene bli enda større.

Når dere skriver ting som "Departementet legger opp til at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2021. Endringene antas i så fall å øke merverdiavgiftsinntektene med om lag 400 mill. kroner påløpt og 330 mill. kroner bokført i 2021." i høringsnotatet så er det i seg selv et bevis på at dette er tjenester som utgjør en forskjell for folks helse, for ellers ville man ikke komme tilbake til de alternative behandlere. At det skal tjenes penger på at behandlere kan hjelpe mennesker osm ikke har fått den hjelpen de trenger i det offentlige helsevesenet er uhørt, og vil, i tillegg til å øke forskjellene mellom rik og fattig, også inskrenke folks frihet til å velge de behandlingsmetodene man selv ønsker.